فروش ویژه

بسته آموزشی مدل Eulerian جریان چندفازی، 10 مثال کاربردی برای کاربران متوسط

قیمت اصلی ۸,۶۴۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان است. تخفیف دانشجویی

در این بسته آموزشی به شبیه سازی 10 مثال کاربردی شبیه سازی جریان چندفازی با مدل Eulerian در نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) برای کاربران متوسط پرداخته ایم.شامل محصولات:

 • تاثیر جت روی آب ساکن
 • برخورد دو جت آب
 • شلنگ آتش نشانی
 • اثر جت نفت روی تانک آب (سه فازی)
 • جریان اسلاگ در لوله
 • راکتور کاتالیزوری با مدل جریان چندفازی اویلرین
 • جدا کننده گرداب هیدرودینامیکی
 • جریان دیواره چاه
 • جریان سیال غیر نیوتنی بین دو سیلندر غیر عادی متحرک
 • آبشار


بر روی افزودن به سبد خرید کلید کرده و فایل های هندسه، مش و فیلم آموزشی جامع را دریافت کنید.

برای سفارش پروژه خود و یا بهره مندی از مشاوره رایگان، با کارشناسان ما از طریق ایمیل ([email protected])، پشتیبانی آنلاین و یا واتس اپ (09126238673) در ارتباط باشید.

برای کنترل کیفیت خدمات ما میتوانید از محصولات رایگان استفاده کنید.

تاثیر جت بر روی آب ساکن، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی تاثیر جت بر روی آب ساکن، با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی مدل حاضر با استفاده از نرم افزار ANSYS Design Modeler انجام شده است.
 • مش بندی این مدل حاضر توسط نرم افزار ANSYS Meshing ایجاد شده است.
 • شبکه مش بدون ساختار است و تعداد کل سلول ها 795842 است.
 • . از مدل چند فازی اویلرین استفاده کرده ایم. 
 • این شبیه سازی به صورت گذرا (ناپایا، وابسته به زمان، Transient) انجام شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

برخورد دو جت آب، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی برخورد دو جت آب، با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این شبیه سازی در ANSYS Design Modeler طراحی شده است.
 • مش بندی این مدل حاضر توسط نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده، شبکه مش بدون ساختار است و تعداد کل سلول ها 872642 است.
 • از مدل چندفازی اویلرین در این شبیه سازی استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

شلنگ آتش نشانی، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی شلنگ آتش نشانی، با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه دو بعدی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم کرده ایم.
 • مش بندی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Meshing انجام داده ایم و تعداد سلول های محاسباتی 147351 سلول است.
 • این شبیه سازی به صورت گذرا (وابسته به زمان، ناپایا، Transient) انجام شده است.
 • از مدل جریان چندفازی اویلرین در این شبیه سازی استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

اثر جت نفت روی تانک آب (سه فازی)، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه اثر جت نفت روی تانک آب (سه فازی) با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) شبیه سازی شده است.
 • دامنه دو بعدی این شبیه سازی در نرم افزار ANSYS Design Modeler طراحی شده است.
 • مش بندی این مدل حاضر توسط نرم افزار ANSYS Meshing تولید شده است. شبکه مش بدون ساختار است و تعداد کل سلول 3661601 است.
 • در این پروژه از مدل جریان چندفازی اویلرین استفاده کرده ایم.
 • این شبیه سازی به صورت ناپایا (وابسته به زمان، گذرا، Transient) انجام شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

جریان اسلاگ در لوله، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی جریان اسلاگ در یک لوله، با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Meshing انجام داده ایم و تعداد سلول های محاسباتی 1148302 سلول می باشد.
 • این شبیه سازی به صورت ناپایا (گذرا، وابسته به زمان، Transient) انجام شده است.
 • از مدل چند فازی اویلرین برای تعریف جریان اسلاگ که شامل گاز و مایع است استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

راکتور کاتالیزوری با مدل جریان چند فازی اویلرین، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی جریان داخل یک راکتور کاتالیزوری با مدل جریان چند فازی اویلرین با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Meshing انجام دادیم و تعداد سلول های محاسباتی 430586 سلول می باشد.
 • از مدل جریان چند فازی اویلری برای تعریف سه فاز جریان استفاده شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

جداکننده گردابه هیدرودینامیکی (اویلرین)، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی جداکننده گردابه هیدرودینامیکی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • مدل حاضر با استفاده از نرم افزار ANSYS Design Modeler به صورت سه بعدی طراحی شده است.
 • ما مش بندی مدل را با استفاده از نرم افزار ANSYS Meshing انجام داده ایم.
 • نوع مش بدون ساختار است. تعداد سلول های محاسباتی 472707 است.
 • در این پروژه از مدل چندفازی اویلری استفاده شده است.
 • این شبیه سازی به صورت گذرا (وابسته به زمان، ناپایا، Transient) انجام شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

جریان دیواره چاه، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی جریان دیواره چاه با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با استفاده از نرم افزار ANSYS Design Modeler به صورت سه بعدی طراحی شده است.
 • مش بندی پروژه با استفاده از نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است.
 • نوع مش ساختار یافته بوده و تعداد سلول های محاسباتی 413658 می باشد.
 • از مدل چندفازی اویلری استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

جریان سیال غیر نیوتنی بین دو سیلندر غیرعادی متحرک، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی جریان سیال غیرنیوتنی بین دو سیلندر غیر عادی متحرک، با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با نرم افزار Gambit طراحی شده است.
 • مش بندی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Meshing انجام داده ایم. تعداد سلول های محاسباتی 397388 سلول می باشد.
 • این شبیه سازی به صورت ناپایا (گذرا، Transient، وابسته به زمان) انجام شده است.
 • از یک یو دی اف (UDF) برای تعریف جریان غیر نیوتنی استفاده شده است.
 • از معادله Carreau  برای تعریف خون به عنوان سیال غیرنیوتنی استفاده شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

آبشار، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • هدف از این پروژه شبیه سازی آبشاری با ورودی آب قطع شده توسط نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) می باشد.
 • هندسه دو بعدی مدل حاضر با استفاده از نرم افزار ANSYS Design Modeler انجام شده است.
 • مش بندی این مدل حاضر توسط نرم افزار ANSYS Meshing تولید شده است. شبکه مش بدون ساختار و تعداد کل سلول ها 110976 است.
 • از مدل چندفازی اویلرین در این شبیه سازی استفاده کرده ایم.
 • این شبیه سازی به صورت گذرا (وابسته به زمان، ناپایا، Transient) انجام شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش همه محصولات نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

توضیحات

بسته آموزشی مدل Eulerian جریان چندفازی، 10 مثال کاربردی برای کاربران متوسط

در این بسته آموزشی به شبیه سازی 10 مثال کاربردی شبیه سازی جریان چندفازی با مدل Eulerian در نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) برای کاربران متوسط پرداخته ایم.

آنچه در این بسته آموزشی خواهید آموخت

تاثیر جت بر روی آب ساکن

پروژه شماره 1 تأثیر جت بر روی آب ساکن را بررسی می کند. این سیستم از دو سیال مختلف شامل آب به عنوان سیال اولیه و یک سیال ثانویه به عنوان هوا تشکیل شده است. از مدل چند فازی اویلرین استفاده شده است. هوای جت با سرعت 24 متر بر ثانیه با گرانش 9/81- m/s-2 در جهت محور y وارد دامنه محاسباتی می شود.

برخورد دو جت آب

پروژه شماره 2 برخورد دو جت آب را شبیه سازی می کند. این سیستم از دو سیال مختلف شامل هوا به عنوان سیال اولیه و یک مایع مایع ثانویه تشکیل شده است. از مدل چند فازی اویلرین استفاده شده است. آب با سرعت 15 متر بر ثانیه با گرانش 9/81- m/s-2 در جهت محور y وارد دامنه محاسباتی می شود.

شلنگ آتش نشانی

پروژه شماره 3 شلنگ آتش را شبیه سازی می کند. این سیستم از دو سیال مختلف شامل هوا به عنوان سیال اولیه و یک سیال ثانویه آب تشکیل شده است. از مدل چند فازی اویلرین استفاده شده است. آب با سرعت 9 متر بر ثانیه با گرانش9/81- m/s-2 در جهت محور y وارد دامنه محاسباتی می شود.

اثر جت نفت روی تانک آب ( سه فازی)

در پروژه شماره 4، شبیه سازی عددی برخورد جت نفتی بر مخزن آب انجام شده است. این سیستم از سه سیال مختلف شامل هوا به عنوان سیال اولیه و یک سیال ثانویه آب مایع تشکیل شده است و آخرین آن روغن است. از مدل چند فازی اویلر استفاده شده است. روغن با سرعت 8 متر بر ثانیه با گرانش9/81- m/s-2 در جهت محور y وارد دامنه محاسباتی شده است.

جریان اسلاگ در لوله

هدف پروژه شماره 5 شبیه سازی جریان راب در یک لوله است. یک رژیم جریان چند فازی در لوله‌ها وجود دارد که در آن بیشتر سیال سبک‌تر در حباب‌های بزرگی که درون سیال سنگین‌تر پراکنده شده و در امتداد سیال سنگین‌تر فشار می‌آورند، قرار دارد. حباب های ریز درون مایع وجود دارد، اما بسیاری از آنها با هم ترکیب می شوند و حباب های بزرگی را تشکیل می دهند تا جایی که قسمت اعظم لوله را بپوشانند. در مخلوط‌های گاز و مایع، جریان حلزون شبیه جریان پلاگین است، اما حباب‌ها عموماً غول‌پیکرتر و سریع‌تر هستند.

راکتور کاتالیزوری با مدل جریان چندفازی اویلرین

پروژه شماره 6 جریان داخل یک راکتور کاتالیزوری را شبیه سازی می کند. در ساختار داخلی این راکتور، هوای فشرده با اسپری سوخت به راکتور و مواد کاتالیزور مخلوط می‌شود تا واکنش رخ دهد. برای این جریان چند فازی، سه ماده تعریف شده است. هوا با چگالی 1.225 kg.m-3 به عنوان فاز اولیه، سوخت با چگالی 10 kg.m-3 و مواد کاتالیزوری با چگالی 700 kg.m-3 به عنوان فازهای ثانویه تعریف شده اند.

جدا کننده گرداب هیدرودینامیکی (اویلرین)

پروژه شماره 7 یک جریان دو فازی را در داخل جداکننده گرداب هیدرودینامیکی شبیه سازی می کند. این جداکننده‌های گردابی هیدرودینامیکی (HDVS)، می‌توانند ذرات محلول در یک سیال را از سیال پایه جدا کنند. در شبیه سازی حاضر، جریان آب به عنوان یک سیال پایه با چگالی 1000 kg.m-3 و ویسکوزیته 0.001 kg.m-1.s- تعریف شده است.

جریان دیواره چاه

پروژه شماره 8 جریان آب گمانه را شبیه سازی می کند. این گمانه ها می توانند به صورت عمودی، افقی یا شیب دار حفر شوند و نقش اساسی در نمونه برداری از مواد خاک، بررسی لایه های سطحی، ارسال تجهیزات و ابزار، مطالعه وضعیت خاک منطقه و … دارند. از آنجایی که این پروژه مخلوطی از جریان آب و … دانه های خاک، یک جریان چند فازی باید تعریف شود. بنابراین، مدل چند فازی اویلرین، جریان دو فازی مایع-جامد را تعیین می کند.

جریان سیال غیرنیوتنی بین دو سیلندر غیر عادی متحرک

سیال غیر نیوتنی سیالی است که از قانون ویسکوزیته نیوتن پیروی نمی کند، یعنی ویسکوزیته ثابت مستقل از تنش. در سیالات غیر نیوتنی، ویسکوزیته می تواند در اثر فشار به مایع بیشتر یا جامدتر تغییر کند. در پروژه شماره 9، جریان دو فازی یک سیال غیر نیوتنی متشکل از مواد حفاری و CMC بین دو سیلندر خارج از مرکز شبیه سازی شده است. مدل چند فازی اویلرین برای دو فاز حفاری و CMC برای بررسی برهمکنش‌های فاز سیال غیر نیوتنی استفاده شده است.

آبشار

هدف پروژه شماره 10 شبیه سازی آبشاری با ورودی آب قطع شده است. از مدل چند فازی اویلرین استفاده شده است. آب با سرعت 0.3 متر بر ثانیه با گرانش 9.81- m/s-2 در محور y وارد دامنه محاسباتی می شود.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

Leave a customer review

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
جستجو
Whatsapp تماس با واتس آپ