فروش ویژه

بسته آموزشی مدل Eulerian جریان چندفازی، 10 مثال کاربردی برای کاربران مبتدی

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف دانشجویی

در این بسته آموزشی به شبیه سازی 10 مثال کاربردی شبیه سازی جریان چندفازی با مدل Eulerian در نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) برای کاربران مبتدی پرداخته ایم. شامل محصولات:

 • آبشار فواره
 • ریختن آب از بطری
 • پاشش آب از سقف گلخانه
 • سقوط قطره روی آب ساکن
 • آبیاری چمن
 • سرریز دایره ای، سه فاز اویلرین (هوا، آب، شن)
 • ته نشین شدن جریان لجن در لوله
 • جریان دوفازی اویلرین در یک کانال همگرا-واگرا
 • سیستم جداسازی گاز-جامد FCC Riser
 • جریان دوفازی اویلرین در سیلندر دیواری متحرک


بر روی افزودن به سبد خرید کلید کرده و فایل های هندسه، مش و فیلم آموزشی جامع را دریافت کنید.

برای سفارش پروژه خود و یا بهره مندی از مشاوره رایگان، با کارشناسان ما از طریق ایمیل ([email protected])، پشتیبانی آنلاین و یا واتس اپ (09126238673) در ارتباط باشید.

برای کنترل کیفیت خدمات ما میتوانید از محصولات رایگان استفاده کنید.

آبشار فواره، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی آبشار فواره توسط نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی مدل حاضر با استفاده از نرم افزار ANSYS Design Modeler انجام شده است.
 • مش بندی این مدل حاضر توسط نرم افزار ANSYS Meshing ایجاد شده است. شبکه مش بدون ساختار می باشد.
 • این شبیه سازی به صورت ناپایا (وابسته به زمان، گذرا، Transient) انجام شده است.
 • این شبیه سازی با استفاده از مدل چندفازی اویلرین انجام شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

ریختن آب از بطری، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی ریختن آب از بطری با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه دو بعدی مدل حاضر با استفاده از نرم افزار SpaceClaim تولید شده است.
 • مش بندی مدل حاضر با استفاده از نرم افزار Ansys Meshing انجام شده است.
 • نوع مش در تمام دامنه محاسباتی بدون ساختار است و تعداد سلول های محاسباتی برابر با 150642 است.
 • از مدل چندفازی اویلری برای این شبیه سازی استفاده کرده ایم.
 • این شبیه سازی به صورت گذرا (وابسته به زمان، ناپایا، Transient) انجام شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

پاشش آب از سقف گلخانه، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی پاشش آب از سقف گلخانه با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه توسط نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه با نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است و تعداد سلول های محاسباتی 208921 سلول می باشد.
 • این پروژه به صورت گذرا (ناپایا، وابسته به زمان، Transient) انجام شده است.
 • از مدل جریان چندفازی اویلرین استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

سقوط قطره روی آب ساکن، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه شبیه سازی عددی آب ناشی از سقوط بر روی آب ساکن با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) انجام شده است.
 • هندسه سه بعدی مدل حاضر با استفاده از نرم افزار ANSYS Design Modeler طراحی شده است.
 • مش بندی این پروژه با نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است.
 • نوع مش بدون ساختار است و تعداد کل سلول ها 3116593 است.
 • این شبیه سازی به صورت گذرا (وابسته به زمان، ناپایا، Transient) انجام شده است.
 • از مدل چندفازی اویلرین برای این شبیه سازی استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

آبیاری چمن، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • فرایند آبیاری چمن را با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت شبیه سازی کردیم.
 • هندسه مدل را به صورت سه‌بعدی با استفاده از نرم افزار انسیس دیزاین مدلر طراحی کردیم.
 • مدل را با نرم افزار انسیس مشینگ مش بندی کردیم و تعداد 584587 سلول ایجاد شد.
 • شبیه سازی را از نظر زمانی به صورت ناپایا (unsteady) انجام دادیم.
 • از مدل فاز گسسته (DPM) برای تعریف یک فرایند انتشار (injection) از قطرات ویروس استفاده کردیم.
 • از مدل انتقال گونه‌ها (species transport) برای تعریف گونه تبخیر کننده استفاده کردیم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

سرریز دایره ای، سه فاز اویلرین (هوا، آب و شن)،شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی جریان سه فاز آب، هوا و شن و ماسه روی یک سر ریز دایره ای با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه با نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است و تعداد سلول های محاسباتی 4770 می باشد.
 • از مدل جریان چندفازی اویلرین برای تعریف سه فاز سیال استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

ته نشین شدن جریان لجن در لوله، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی ته نشین شدن جریان لجن در لوله با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Meshing انجام داده ایم و تعداد سلول های محاسباتی 390742 سلول می باشد.
 • از مدل جریان چندفازی اویلرین برای این شبیه سازی استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

جریان دو فازی اویلرین در یک کانال همگرا-واگرا، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی جریان دوفازی اویلرین در یک کانال همگرا-واگرا با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با نرم افزار ANSYS Design Modeler طراحی شده است.
 • مش بندی این پروژه با نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است.
 • نوع مش ساختار یافته است و تعداد سلول های محاسباتی 175500 سلول می باشد.
 • از مدل جریان چندفازی اویلرین برای تعریف فاز های سیال استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

سیستم جداسازی گاز-جامد FCC Riser، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی سیستم جداسازی گاز-جامد FCC Riser با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • مدل حاضر با استفاده از نرم افزار ANSYS Design Modeler به صورت سه بعدی طراحی شده است.
 • مش بندی مدل با استفاده از نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است.
 • نوع مش بدون ساختار می باشد. تعداد سلول های محاسباتی 2488759 می باشد.
 • در این شبیه سازی، از مدل جریان چند فازی اویلری استفاده شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

جریان دوفازی اویلرین در سیلندر دیواری متحرک، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی جریان دوفازی اویلرین در یک سیلندر دیواری متحرک با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با نرم افزار  ANSYS Design Modeler طراحی شده است.
 • مش بندی این پروژه با نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است و تعداد سلول های محاسباتی 11880 سلول می باشد.
 • ما از مدل دوفازی اویلرین برای تعریف دو فاز سیال شامل آب و هوا استفاده کرده ایم.
 • سرعت چرخشی را برای دیوار داخلی به عنوان دیوار متحرک اعمال کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش همه محصولات نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

توضیحات

بسته آموزشی مدل Eulerian جریان چندفازی، 10 مثال کاربردی برای کاربران مبتدی

در این بسته آموزشی به شبیه سازی 10 مثال کاربردی شبیه سازی جریان چندفازی با مدل Eulerian در نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) برای کاربران مبتدی پرداخته ایم.

آنچه در این بسته آموزشی خواهید آموخت

آبشار فواره

در پروژه شماره 1 شبیه سازی عددی آبشار فواره انجام شده است. این سیستم از دو سیال مختلف شامل آب به عنوان سیال اولیه و یک سیال ثانویه هوا تشکیل شده است. از مدل چند فازی اویلرین استفاده شده است. آب با سرعت 1 متر بر ثانیه با گرانش 9/81 – متر بر مجذور ثانیه در محور y وارد چشمه می شود.

ریختن آب از بطری

در پروژه شماره 2، شبیه سازی عددی ریختن آب به بیرون از بطری انجام شده است. مدل The Eulerian معادلات میدان جریان دو فازی را شبیه سازی و حل کرده است. مدل چند فازی اویلرین امکان مدل سازی چندین فاز مجزا و در عین حال متقابل را فراهم می کند. این فازها تقریباً در هر ترکیبی می توانند مایع، گاز یا جامد باشند.

پاشش آب از سقف گلخانه

در پروژه شماره 3 شبیه سازی عددی پاشش آب از پشت بام گلخانه انجام شده است. این سیستم از دو سیال مختلف شامل هوا به عنوان سیال اولیه و یک سیال ثانویه آب تشکیل شده است. از مدل چند فازی اویلرین استفاده شده است. جت هوا با سرعت 0.3 متر بر ثانیه با گرانش 9/81 – متر بر مجذور ثانیه در محور y وارد دامنه محاسباتی می شود.

سقوط قطره روی آب ساکن

در پروژه شماره 4 شبیه سازی عددی آب ناشی از سقوط بر روی آب ساکن انجام شده است. هدف از این پروژه شبیه سازی تاثیر قطرات باران بر آب ساکنین است. از مدل چند فازی اویلرین استفاده شده است. سرعت اولیه این قطره صفر است و جاذبه آن را به سمت پایین می کشد. گرانش به عنوان 9/81 – متر بر مجذور ثانیه در محور y در نظر گرفته شده است.

آبیاری چمن

پروژه شماره 5 فرآیند آبیاری چمن ها را شبیه سازی می کند. این سیستم از دو سیال مختلف شامل هوا به عنوان سیال اولیه و یک سیال ثانویه آب تشکیل شده است. از مدل چند فازی اویلرین استفاده شده است. جت هوا با سرعت 0.5 متر بر ثانیه با گرانش 9.81- m/s-2 در محور y وارد دامنه محاسباتی  شده است.

سرریز دایره ای، سه فاز اویلرین (هوا، آب و شن)

فرض کنید هر مانعی در مسیر جریان سیال قرار گرفته باشد. در این صورت باعث بالا رفتن سطح سیال در پشت آن و افزایش سرعت آن می شود که در نهایت منجر به سرریز شدن سیال روی مانع می شود. این موانع به عنوان سرریز در نظر گرفته می شوند. سرریزها بسته به شکل آنها کاربردهای متفاوتی دارند و بیشتر در مهندسی عمران کاربرد دارند. در پروژه شماره 6، جریان سه فاز آب، هوا و شن و ماسه بر روی سرریز دایره ای شبیه سازی شده است.

ته نشین شدن جریان لجن در لوله

هدف پروژه شماره 7 شبیه سازی ته نشین شدن جریان لجن در لوله است. از مدل اویلرین استفاده شده است. آب با سرعت 0.01 متر بر ثانیه با گرانش -9.81 m/s-2 در محور y وارد دامنه محاسباتی شده است.

جریان دوفازی اویلرین در یک کانال همگرا-واگرا

پروژه شماره 8 جریان دو فازی را به صورت ذرات محلول در یک سیال معین در کانالی با ساختار همگرا-واگرا شبیه سازی کرده است. برای شبیه سازی مدل حاضر از مدل چند فازی اویلری استفاده شده است. مدل چند فازی اویلرین پیچیده ترین مدل برای تعریف جریان های چند فازی در نظر گرفته می شود. در این شبیه سازی، نوع پراکندگی ذرات در مایع پایه به صورت دانه ای و قطر ذرات 0.00002 متر تعریف شده است. سیال پایه و ذرات محلول آن با سرعت 0.007142 m.s-1 وارد این کانال شده است.

سیستم جداسازی گاز-جامد FCC Riser

پروژه شماره 9 جریان گاز-جامد را در یک سیستم ترک کاتالیستی سیال (FCC) شبیه سازی می کند. این سیستم‌های FCC کاربردهای زیادی در واحدهای فرآیند شیمیایی دارند که برای تبدیل بهینه نسبت‌های روغن با جوش بالا به محصولات سبک‌تر با ارزش بالا استفاده می‌شوند. در داخل راکتور FCC، دو ناحیه مجزای مهم تعریف شده است که شامل یک ناحیه رقیق به نام جداکننده و یک ناحیه متراکم به نام استریپر است.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

Leave a customer review

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
جستجو
Whatsapp تماس با واتس آپ