فروش ویژه

بسته آموزشی مدل Mixture جریان چندفازی، 10 مثال کاربردی

۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف دانشجویی

این بسته آموزشی شامل 10 مثال کاربردی شبیه سازی جریان چندفازی با مدل Mixture در نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) می باشد.شامل محصولات:

 • مبدل حرارتی پوسته و لوله پره مارپیچی با نانوسیال
 • مبدل حرارتی پوسته و لوله، برش بافل نانوسیال مخلوط
 • چگالش در کندانسور پوسته و لوله
 • تبخیر سطحی یک قطره آب در حال سقوط
 • احتراق ابرصوتی در اسکرم جت
 • انژکتور سوخت، جریان سه فاز
 • جریان نانوسیال در کانال دارای منبع حرارتی
 • مدیریت حرارتی باتری با نانوسیال
 • تشکیل هیدرات، جریان چندفازی مخلوط در لوله زانویی
 • سانتریفیوژ، جریان دوفازی (Mixture)


بر روی افزودن به سبد خرید کلید کرده و فایل های هندسه، مش و فیلم آموزشی جامع را دریافت کنید.

برای سفارش پروژه خود و یا بهره مندی از مشاوره رایگان، با کارشناسان ما از طریق ایمیل ([email protected])، پشتیبانی آنلاین و یا واتس اپ (09126238673) در ارتباط باشید.

برای کنترل کیفیت خدمات ما میتوانید از محصولات رایگان استفاده کنید.

مبدل حرارتی پوسته و لوله پره مارپیچی با نانوسیال، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی مبدل حرارتی پوسته و لوله مارپیچی با نانوسیال، با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با استفاده از نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه با نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است و نوع مش بدون ساختار می باشد.
 • معادله انرژی به منظور محاسبات توزیعات دما فعال می باشد.
 • . در داخل مبدل حرارتی به جای سیال خالص از نانوسیال آب Al2O3 استفاده شده است.
 • از مدل چند فازی Mixture استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

مبدل حرارتی پوسته و لوله، برش بافل، نانوسیال مخلوط، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی یک مبدل حرارتی پوسته و لوله با برش بافل با اعمال نانوسیال توسط نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم کرده ایم.
 • مش بندی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Meshing انجام داده ایم. تعداد سلول های محاسباتی 400000 سلول می باشد.
 • نانوسیال استفاده شده Al2O3 بر پایه آب می باشد.
 • از مدل چندفازی Mixture استفاده کرده ایم.
 • معادله انرژی به منظور محاسبه تغییرات دمایی فعال می باشد.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

چگالش در کندانسور پوسته و لوله، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • فرایند چگالش درون یک کندانسور پوسته و لوله را با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت شبیه سازی کردیم.
 • هندسه مدل را به صورت سه‌بعدی با استفاده از نرم افزار انسیس دیزاین مدلر طراحی کردیم.
 • مدل را با نرم افزار انسیس مشینگ مش بندی کردیم و تعداد 342486 سلول ایجاد شد.
 • از مدل چندفازی اختلاط (mixture) برای تعریف جریان دو فازی حاوی آب مایع و بخار آب استفاده کردیم.
 • یک فرایند انتقال جرم (mass transfer) براساس مکانیزم تبخیر-چگالش (evaporation-condensation) تعریف کردیم.

 

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

تبخیر سطحی یک قطره آب در حال سقوط، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی تبخیر سطحی یک قطره آب در حال سقوط از طریق نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه دو بعدی این پروژه با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه با نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است.
 • نوع مش ساختار یافته است و تعداد سلول های محاسباتی 94800 سلول می باشد.
 • از مدل جریان چندفازی Mixture استفاده کرده ایم.
 • این شبیه سازی به صورت گذرا (وابسته به زمان، ناپایا، Transient) انجام شده است.
 • از یک UDF برای تعریف فرایند تبخیر سطحی و نرخ انتقال جرم بین آب و هوا استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

احتراق ابرصوتی در اسکرم جت، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • احتراق ابرصوتی در اسکرم جت با گرمایش ویسکوز با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت شبیه سازی کردیم.
 • هندسه مدل را به صورت دوبعدی با استفاده از نرم افزار انسیس دیزاین مدلر طراحی کردیم.
 • مدل را با نرم افزار انسیس مشینگ مش بندی کردیم
 • مش بندی از نوع با سازمان (structured)بوده و تعداد 584587 سلول ایجاد شد.
 • شبیه سازی را از نظر زمانی به صورت ناپایا (unsteady) انجام دادیم و از حلگر گذرا (transient) استفاده کردیم.
 • از مدل انتقال گونه‌ها (species transport) برای تعریف فرایند احتراق استفاده کردیم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

انژکتور سوخت، جریان سه فاز، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی یک انژکتور سوخت با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با نرم افزار گمبیت طراحی شده است.
 • مش بندی این پروژه را با نرم افزار گمبیت انجام داده ایم.
 • نوع مش ساختار یافته است و تعداد سلول های محاسباتی 932107 سلول می باشد.
 • از مدل جریان چندفازی Mixture برای این شبیه سازی استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

جریان نانوسیال در کانال دارای منبع حرارتی، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • جریان نانوسیال در کانال دارای منبع حرارتی را با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت شبیه سازی کردیم.
 • هندسه مدل را به صورت سه‌بعدی با استفاده از نرم افزار انسیس دیزاین مدلر طراحی کردیم.
 • مدل را با نرم افزار انسیس مشینگ مش بندی کردیم و تعداد 2160625 سلول ایجاد شد.
 • از مدل چندفازی اختلاط (Mixture) برای تعریف یک نانوسیال استفاده کردیم.

 

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

مدیریت حرارتی باتری با نانوسیال، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی مدیریت حرارتی باتری با نانوسیال توسط نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • شبیه‌سازی حاضر با مدل چند فازی Mixture انجام شده و تأثیر جریان نانوسیال در افزایش انتقال حرارت باتری بررسی شده است.
 • از مدل MSMD باتری استفاده کرده ایم.
 • هندسه این پروژه سه بعدی بوده و با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Meshing انجام داده ایم.
 • نوع مش چند وجهی بوده و تعداد سلول های محاسباتی 362734 می باشد.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

تشکیل هیدرات، جریان چند فازی مخلوط در لوله زانویی، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی جریان تشکیل هیدرات را در داخل یک لوله با زانویی 90 درجه با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با نرم افزار ANSYS Design Modeler طراحی شده است.
 • مش بندی این پروژه با نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است.
 • نوع مش ساختار یافته است و تعداد سلول های محاسباتی 55040 سلول می باشد.
 • از مدل Mixture برای تعریف فاز های هیدرات استفاده کرده ایم.
 • انتقال جرم در این پروژه در نظر گرفته شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

سانتریفیوژ، جریان دوفازی (Mixture)، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی یک سانتریفیوژ حاوی جریان دوفازی توسط نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه این پروژه را در نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم کرده ایم.
 • مش بندی آن را با نرم افزار ANSYS Meshing انجام داده ایم.
 • نوع مش بدون ساختار است و تعداد سلول های محاسباتی 126000 سلول می باشد. 
 • از مدل چندفازی Mixutre استفاده کرده ایم.
 • از مدل قاب مرجع چرخان MRF برای شبیه سازی چرخش توربین استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش همه محصولات نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

توضیحات

 بسته آموزشی مدل Mixture جریان چندفازی، 10 مثال کاربردی

این بسته آموزشی شامل 10 مثال کاربردی شبیه سازی جریان چندفازی با مدل Mixture در نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) می باشد.

روش های استفاده شده

مبدل حرارتی پوسته و لوله پره مارپیچی با نانوسیال

بدل های حرارتی باید ویژگی های فرآیند کلی سیستم را برآورده کنند. همچنین سایت ها باید بسته به شرایط محیطی از مبدل حرارتی بادوام استفاده کنند. آنها باید با توجه به شرایط کاری قابل تعمیر باشند. در پروژه شماره 1، ما یک مبدل حرارتی پوسته و لوله با پره مارپیچی را با در نظر گرفتن نانو سیال که جریان چند فازی را اعمال می کند (روش مخلوط) شبیه سازی کرده ایم.

مبدل حرارتی پوسته و لوله، برش بافل، نانوسیال مخلوط

در پروژه شماره 2، یک مبدل حرارتی پوسته و لوله را با در نظر گرفتن برش بافل شبیه سازی کرده ایم. بسیاری از مواد را می توان به عنوان نانوذرات استفاده کرد. از آنجایی که رسانایی حرارتی مواد، چه به صورت فلز یا غیرفلزی، Al2O3، CuO، TiO2، SiC، TiC، Ag، طلا، مس و آهن به طور کلی چندین برابر بیشتر است، حتی در غلظت کم، که نتیجه آن در یک ضریب انتقال حرارت موثر مشخص می شود.

چگالش در کندانسور پوسته و لوله

پروژه شماره 3 فرآیند تراکم در داخل کندانسور پوسته و لوله را شبیه سازی می کند. از مدل مخلوط چند فازی استفاده شده است. زیرا دو فاز آب مایع و بخار آب کاملاً با هم مخلوط می شوند. همچنین برای تعریف چگالش باید یک انتقال جرم به شکل تبخیر-تراکم تعریف شود که این کار انجام شده است.

تبخیر سطحی یک قطره آب در حال سقوط

در پروژه شماره 4، فرآیند تبخیر یک قطره آب به فضای هوا شبیه سازی شده است. بنابراین مدل چند فازی فاز اولیه هوا و فازهای ثانویه آب و بخار آب را شبیه سازی می کند. تبخیر سطح قطرات در هوا باید شبیه سازی شود. هدف از شبیه سازی بررسی رفتار قطرات در هنگام سقوط و میزان بخار تولید شده در هوا در اثر تبخیر سطح آب است.

احتراق ابرصوتی در اسکرم جت

اسکرم جت ها نوعی از رم جت ها هستند که می توانند با سرعت مافوق صوت حرکت کنند در حالی که هیچ وسیله حرکتی در موتور آن وجود ندارد. فناوری Scramjet با توسعه ramjet شروع شد. رم جت ها ممکن است به سرعت مافوق صوت دست پیدا نکنند، در حالی که اسکرام جت ها لزوماً با سرعت مافوق صوت پرواز می کنند. در پروژه شماره 5 احتراق Hypersonic در موتور Scramjet با ویسکوز شبیه سازی شده است. عدد ماخ هوای ورودی روی 6 تنظیم شده است و دمای کل دامنه برابر با 300k است.

انژکتور سوخت، جریان سه فاز

به طور کلی، انژکتور سوخت سیستمی از مجرا و نازل است که برای هدایت جریان یک سیال پرفشار استفاده می شود، به طوری که یک سیال با فشار پایین تر در جت وارد شده و از طریق یک مجرا به ناحیه ای با فشار بالاتر منتقل می شود. در پروژه شماره 6 یک انژکتور سوخت جریان سه فاز شبیه سازی شده است. مدل چند فازی مخلوط برای سه فاز هوا، مایع و بخار برای بررسی فعل و انفعالات فاز استفاده شده است.

جریان نانوسیال در کانال دارای منبع حرارتی

پروژه شماره 7 جریان یک نانوسیال آب Al2O3 را در کانالی با منبع گرما شبیه سازی می کند. این کانال دارای مقطع مربع بوده و دارای ده دسته مانع در داخل می باشد. هر یک از این موانع دارای دو مانع صفحه مورب در مقابل یکدیگر و یک مانع استوانه ای بین آنهاست. به طوری که وجود این موانع مسیر جریان نانوسیال از کانال را مشخص می کند. برای تعریف نانوسیال، از مدل مخلوط چند فازی استفاده شده است.

مدیریت حرارتی باتری با نانوسیال

پروژه شماره 8 ویژگی های حرارتی باتری را با استفاده از یک نانوسیال دو فاز شبیه سازی می کند. این شبیه سازی مربوط به یک مدل باتری MSMD دو پتانسیل (چند دامنه ای) است. شبیه‌سازی حاضر با مدل چند فازی مخلوط انجام شده و تأثیر جریان نانوسیال در افزایش انتقال حرارت باتری بررسی می‌شود. هدف این کار بررسی اثربخشی مواد تغییر فاز در فرآیند خنک‌سازی باتری است.

تشکیل هیدرات، جریان چندفازی مخلوط در لوله زانویی

پروژه شماره 9 جریان تشکیل هیدرات را در داخل یک لوله با زانویی 90 درجه شبیه سازی می کند. هیدرات ها مواد آلی هستند که حاوی آب هستند. هیدرات در این پروژه سه ماده مختلف آب، بخار آب و متان را ترکیب می کند. همچنین بین فاز آب مایع و بخار آب، انتقال جرم به عنوان فرآیند تبخیر – تراکم تعریف شده است.

سانتریفیوژ، جریان دوفازی (Mixture)

در پروژه شماره 10، اثر چرخش ثابت یک توربین گریز از مرکز بر روی مخلوط آب و هوای دو فاز بررسی شده است. مدل مخلوط چند فازی برای حل فعل و انفعالات فاز آب و هوا استفاده می شود. کسر حجمی فاز ثانویه (هوا) مقادیر بسیار پایینی در مرتبه 0.0001 دارد که اعتبار مدل چند فازی مخلوط را در این پروژه اثبات می کند. کسر حجمی فاز ثانویه باید کمتر از 15 درصد برای استفاده از مدل چند فازی مخلوط باشد. سرعت لغزش در رابط تماس آب و هوا در نظر گرفته شده است. مدل حرکت قاب (MRF) برای شبیه سازی چرخش استفاده شده است.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

Leave a customer review

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
جستجو
Whatsapp تماس با واتس آپ