فروش ویژه

بسته آموزشی فاز گسسته سیال (DPM)، 10 مثال کاربردی برای کاربران مبتدی

قیمت اصلی ۴,۹۴۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۳۸,۰۰۰ تومان است. تخفیف دانشجویی

در این بسته آموزشی به شبیه سازی 10 مثال کاربردی جهت آموزش شبیه سازی مدل فاز گسسته سیال (DPM) در نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) برای کاربران مبتدی این نرم افزار پرداخته ایم.شامل محصولات:

 • باد و باران
 • بارش برف در پارک (DPM)
 • انتشار ذرات ویروس کرونا هنگام صحبت کردن
 • کویید-19 توجه به پوشیدن سپر
 • ورود ذرات گرد و غبار به اتاق
 • فرسایش در زانویی 90 درجه
 • جریان ذرات در زانویی، فرسایش
 • فرسایش در لوله خمیده
 • جریان فاز گسسته سیال به دام افتاده (Trapper)
 • تزریق اسپری استنشاقی آسم به ریه


بر روی افزودن به سبد خرید کلید کرده و فایل های هندسه، مش و فیلم آموزشی جامع را دریافت کنید.

برای سفارش پروژه خود و یا بهره مندی از مشاوره رایگان، با کارشناسان ما از طریق ایمیل ([email protected])، پشتیبانی آنلاین و یا واتس اپ (09126238673) در ارتباط باشید.

برای کنترل کیفیت خدمات ما میتوانید از محصولات رایگان استفاده کنید.

باد و باران، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی عددی باد و باران با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه دو بعدی این پروژه با نرم افزار SpaceClaim ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه با نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است.
 • نوع مش بدون ساختار است و تعداد سلول های محاسباتی 19741 سلول می باشد.
 • از مدل فاز گسسته یک طرفه (One-way DPM) و دو طرفه (Two-way DPM) برای شبیه سازی قطرات باران استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

بارش برف در پارک (DPM)، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی بارش برف در پارک با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با نرم افزار SpaceClaim ترسیم شده است.
 • مش بندی را با نرم افزار ANSYS Meshing انجام داده ایم.
 • نوع مش بدون ساختار بوده و تعداد سلول های محاسباتی 1553972 می باشد.
 • این شبیه سازی به صورت وابسته به زمان (گذرا، ناپایا، Transient) انجام شده است.
 • از مدل فاز گسسته سیال (DPM) استفاده شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

انتشار ذرات ویروس کرونا هنگام صحبت کردن، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، انتشارت ذرات ویروس کرونا هنگام صحبت کردن در فاصله کمتر از فاصله اجتماعی صحیح با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) شبیه سازی شده است.
 • هندسه سه بعدی این پروژه را با استفاده از نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم کرده ایم.
 • مش بندی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Meshing انجام داده ایم و تعداد سلول های محاسباتی 724076 سلول می باشد.
 • این پروژه به صورت وابسته به زمان (گذرا، ناپایا، Unsteady) انجام شده است.
 • از مدل فاز گسسته (DPM) برای تعریف ذرات ویروس استفاده کرده ایم.
 • از یک پروفیل برای تعریف سرعت ذرات ویروس و نرخ جریان جرمی، استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

کووید-19:توجه به پوشیدن سپر، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی انتشار ذرات ویروس کرونا از دهان بیمار در هنگام صحبت در حالیکه یک ماسک محافظ پوشیده است، توسط نرم افزار انسیس فلوئنت پرداخته ایم.
 • ین پروژه به بررسی تاثیر یک سپر در جلوگیری از انتقال ذرات ویروس به فرد دیگر می پردازد.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه با نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است و تعداد سلول های محاسباتی 724076 سلول می باشد.
 • این شبیه سازی به صورت ناپایا (وابسته به زمان، Transient) انجام شده است.
 • از مدل فاز گسسته (DPM) برای شبیه سازی ذرات استفاده شده است.
 • یک پروفیل جهت تعریف سرعت ذرات و نرخ جریان جرمی آن ها تعریف شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

ورود ذرات گرد و غبار به اتاق، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی ورود ذرات گرد و غبار به اتاق از پنجره ها، با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • مدل سه بعدی این پروژه، با استفاده از نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه، با نرم افزار ANSYS Meshing ترسیم شده است و تعداد سلول های محاسباتی 42061 سلول می باشد.
 • ما از مدل فاز گسسته سیال (Discrete Phase Model) برای شبیه سازی ذرات استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

فرسایش در زانویی 90 درجه، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی فرسایش در زانویی 90 درجه با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Meshing انجام داده ایم.
 • نوع مش ساختار یافته است و تعداد سلول های محاسباتی 4319695 سلول می باشد.
 • از مدل فاز گسسته سیال (DPM) برای تزریق ذرات جامد داخل لوله استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

جریان ذرات در زانویی، فرسایش، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه به شبیه سازی جریان ذرات در زانویی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه در نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه در نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است.
 • از مدل فاز گسسته سیال (DPM) برای شبیه سازی فرسایش و جریان ذرات در زانویی استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

فرسایش در لوله خمیده، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی فرسایش در لوله خمیده با استفاده از مدل DPM دو طرفه در نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه با نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است.
 • از مدل فاز گسسته DPM دو طرفه (Two-way DPM) برای مدل سازی ذرات ماسه استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

جریان فاز گسسته سیال به دام افتاده (Trapper)، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه  به شبیه سازی جریان مکانیزم به دام انداختن ذرات به جریان فاز گسسته (TRAPPER) توسط نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با نرم افزار ANSYS Design Modeler طراحی شده است.
 • مش بندی این پروژه با نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است و تعداد سلول های محاسباتی 420485 سلول می باشد.
 • از مدل فاز گسسته سیال (DPM) برای تعریف ذرات به دام افتاده استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

تزریق اسپری استنشاقی آسم به ریه، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی تزریق اسپری استنشاقی آسم به ریه با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.  
 • هندسه سه بعدی این پروژه، با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه با نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده و تعداد سلول های محاسباتی آن 3734234 سلول می باشد.
 • این پروژه به صورت ناپایا (گذرا، وابسته به زمان، Transient) انجام شده است.
 • ما از مدل فاز گسسته (DPM) برای تعریف تزریق اسپری آسم به ریه استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش همه محصولات نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

توضیحات

بسته آموزشی فاز گسسته سیال، 10 مثال کاربردی برای کاربران مبتدی

در این بسته آموزشی به شبیه سازی 10 مثال کاربردی جهت آموزش شبیه سازی مدل فاز گسسته سیال (DPM) در نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) برای کاربران مبتدی این نرم افزار پرداخته ایم.

آنچه در این بسته آموزشی خواهید آموخت

باد و باران

در پروژه شماره 1 شبیه سازی عددی باران بادی انجام شده است. هدف از این پروژه بررسی حرکت قطرات باران در شرایط باد با سرعت 5 متر بر ثانیه است که به دو صورت DPM یک طرفه و DPM دو طرفه انجام شده است. قطر قطره ها 0.5 سانتی متر است اما برای بهتر دیده شدن به صورت کانتور و انیمیشن مقیاس بندی شده اند.

بارش برف در پارک (DPM)

بسیاری از پدیده های طبیعت مانند باران یا برف یا گرد و غبار موجود در هوا را می توان به عنوان ذرات پراکنده در سیال هوا در نظر گرفت. در پروژه شماره 1 بارش برف در پارک بررسی شده است. در این شبیه سازی از دو نوع ماده استفاده می شود: هوا و ذرات برف که به عنوان فاز گسسته سیال تعریف شده اند.  به علاوه، مسیر ذرات داخل پارک مشاهده شد.

انتشار ذرات ویروس کرونا در هنگام صحبت کردن

ویروس کرونا (کووید 19) به عنوان مهم‌ترین چالش انسانی در جهان امروز شناخته می‌شود و میزان بالای انتقال این بیماری بسیار مشکل‌ساز است. در پروژه شماره 3، بر اساس روش CFD، تلاش شده است تا رهاسازی ذرات ویروس از دهان بیمار کرونا در حین صحبت کردن و انتقال آن به فرد دیگری در یک فضای خاص (فاصله‌گذاری اجتماعی) شبیه‌سازی شود. هدف این مطالعه بررسی توانایی ذرات ویروس برای انتشار و انتقال در فاصله کمتر از فاصله اجتماعی است.

کویید 19- توجه به پوشیدن سپر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

Leave a customer review

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
جستجو
Whatsapp تماس با واتس آپ