فروش ویژه

بسته آموزشی پهپاد (UAV) بال ثابت، 8 مثال کاربردی

۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف دانشجویی

در این بسته آموزشی به شبیه سازی 8 مثال کاربردی مربوط به پهپاد های مختلف با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.محصولات این بسته آموزشی:

 • پهپاد RQ-170
 • پهپاد Byraktar
 • پهپاد Skywalker X8
 • پهپاد Skywalker X5
 • پهپاد RQ-11 Raven

 • پهپاد RQ-7 Shadow
 • پهپاد VTOL


بر روی افزودن به سبد خرید کلید کرده و فایل های هندسه، مش و فیلم آموزشی جامع را دریافت کنید.

برای سفارش پروژه خود و یا بهره مندی از مشاوره رایگان، با کارشناسان ما از طریق ایمیل ([email protected])، پشتیبانی آنلاین و یا واتس اپ (09126238673) در ارتباط باشید.

برای کنترل کیفیت خدمات ما میتوانید از محصولات رایگان استفاده کنید.

پهپاد VTOL، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی پهپاد VTOL با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم و نتایج را درج کرده ایم.
 • مدل سه بعدی این پروژه با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه با نرم افزار فلوئنت مشینگ انجام شده است. تعداد سلول های محاسباتی 1761160 سلول می باشد و نوع مش پلی هدرال می باشد.
 • از مدل قاب مرجع چند گانه برای شبیه سازی چرخش پروانه ها استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

پهپاد RQ-7 Shadow، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی پهپاد RQ-7 Shadow با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم و نتایج را درج کرده ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه را با نرم افزار Fluent Meshing انجام داده ایم. نوع مش پلی هدرال بوده و تعداد سلول های محاسباتی 5449057 سلول می باشد.
 • از مدل قاب مرجع چند گانه (MRF) برای شبیه سازی چرخش پروانه ها استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

پهپاد RQ-11 Raven ، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی یک پهپاد RQ-11 Raven ، با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • ما هندسه سه بعدی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم کرده ایم.
 • مش بندی این پروژه را با نرم افزار Fluent Meshing انجام داده ایم. نوع مش پلی هدرال است و تعداد سلول های محاسباتی 5300212 سلول می باشد.
 • از مدل قاب مرجع چند گانه (MRF) برای شبیه سازی چرخش پروانه استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

پهپاد ScanEagle، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی پهپاد ScanEagle با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با نرم افزار ANSYS Design Modeler طراحی شده است.
 • مش بندی این پروژه به شکلی می باشد که نوع مش پلی هدرال است و تعداد سلول های محاسباتی 3213450 سلول می باشد.
 • از قاب مرجع چندگانه (MRF) برای شبیه سازی چرخش پروانه استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

پهپاد Skywalker X5، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی یک پهپاد Skywalker X5 با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم کرده ایم.
 • مش بندی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Meshing انجام داده ایم. تعداد سلول های محاسباتی 195030 سلول می باشد و نوع مش پلی هدرال است.
 • از متد قاب مرجع چرخان (MRF) برای شبیه سازی چرخش پروانه استفاده شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

پهپاد Skywalker X8، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی پهپاد Skywalker X8  که دارای یک ملخ در حال چرخش حول محور افقی است، با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم کرده ایم.
 • مش بندی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Meshing انجام داده ایم و تعداد سلول های محاسباتی 928595 سلول بوده و نوع مش پلی هدرال است.
 • از متد قاب مرجع چرخان (MRF) برای تعریف چرخش پروانه استفاده کرده ایم.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

پهپاد Bayraktar، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی پهپاد Bayraktar با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم کرده ایم.
 • مش بندی این پروژه را با نرم افزار Fluent Meshing انجام داده ایم. نوع مش پلی هدرال بود و تعداد سلول های محاسباتی 199753 سلول می باشد.
 • از قاب مرجع چندگانه (MRF) برای شبیه سازی چرخش ملخ استفاده شده است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

پهپاد RQ-170، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

 • در این پروژه، به شبیه سازی پهپاد RQ-170 با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
 • هندسه سه بعدی این پروژه با نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
 • مش بندی این پروژه را با نرم افزار ANSYS Meshing انجام داده ایم و تعداد سلول های محاسباتی 2415175 سلول می باشد و نوع مش پلی هدرال است.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش همه محصولات نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

توضیحات

بسته آموزشی UAV، بال ثابت

در این بسته آموزشی به شبیه سازی 8 مثال کاربردی مربوط به پهپاد های مختلف با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.

در این بسته آموزشی تلاش شده است تا انواع پهپادها بر اساس عملکرد، ارتفاع کاری، طول، طول بال، تعداد پره ها و … انتخاب شوند تا کاربران با چالش های مختلف در زمینه پارامترها و پدیده های سیال مواجه شوند. به عنوان مثال، پهپاد VTOL از 5 ملخ استفاده می کند، پهپاد Bayraktar از 1 ملخ استفاده می کند، در حالی که پهپاد RQ-170 با یک موتور کار می کند.

با مطالعه این بسته آموزشی فوق العاده و کاربردی، می توانید ادعا کنید که در مدل سازی و تحلیل هر شبیه سازی CFD مربوط به پهپادهای بال ثابت و کاربردهای آن ها متخصص هستید و خود را برای ورود به صنایع مرتبط به عنوان یک مهندس CFD آماده کنید.

آنچه در این بسته آموزشی خواهید آموخت

پهپاد RQ-170

در اولین محصول از این بسته آموزشی، به شبیه سازی یک پهپاد RQ-170 پرداخته ایم.این هواپیما، یک هواپیمای بدون سرنشین  در ارتفاع بالا و با استقامت طولانی است. این پهپاد می تواند تصاویر بلادرنگ بگیرد و آنها را از طریق یک پیوند داده ارتباطی خط دید به ایستگاه کنترل زمینی ارسال کند. این دستگاه با سرعت 80 مایل در ساعت حرکت می کند.

پهپاد Byraktar

 هواپیمای Byraktar، یک هواپیمای بدون سرنشین از ترکیه است که دارای دوام و ارتفاع متوسط است و می توان از آن برای نظارت و شناسایی استفاده کرد. حداکثر سرعت آن بیش از 220 کیلومتر در ساعت است. ظرفیت سوخت این پهپاد 300 لیتر است. برد می تواند تا 300 کیلومتر برود. 5.48 کیلومتر ارتفاع عملیاتی است. بیشترین ارتفاع 7.62 کیلومتر است. حداکثر زمان پرسه زدن برای این پهپاد 27 ساعت است.پهپاد دومین محصول از این بسته آموزشی، یک Bayraktar با یک ملخ در حال چرخش حول محور افقی می باشد که می تواند با سرعت 140 کیلومتر در ساعت حرکت کند.

پهپاد Skywalker X8

در این پروژه، به شبیه سازی پهپاد Skywalker X8  که دارای یک ملخ در حال چرخش حول محور افقی است، با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم. این نوع پهپاد ها به خصوص برای FPV و UAV ساخته شده اند و سپس برای دستگاه های تثبیت کننده F-Tek اصلاح شده اند. این نوع از هواپیما های بدون سرنشین، دارای فضای زیر بار بسیار زیاد، عملکرد استثنایی در سر خوردن و سرعت کروز سریع کم مصرف هستند.سرعت این پهپاد در این پروژه 50 کیلومتر در ساعت است.

پهپاد Skywalker X5

Skywalker X5 یک پهپاد کوچک با بال ثابت برای استفاده در کارهای نظارتی، بازرسی هوایی و نقشه برداری است. این هواپیمای بدون سرنشین یک دوربین نقشه برداری با کیفیت بالا دارد و می تواند به طور مستقل در طی مأموریت ها را پرواز کند و با چتر نجات فرود آید. X5 یک FPV با ظاهری خارق‌العاده با پیکربندی کابین معقول است که می‌تواند سیستم‌های الکتریکی گسترده‌تری را در خود جای دهد.
در این شبیه سازی، یک پهپاد Skywalker X5 با یک ملخ در حال چرخش حول محور افقی  مدل سازی شده است. این دستگاه با سرعت 60 کیلومتر در ساعت حرکت می کند.

پهپاد ScanEagle

ScanEagle برد 1500 کیلومتری دارد و می تواند به طور مداوم بیش از 28 ساعت پرواز کند. برد عملیاتی این وسیله نقلیه هوایی بین 80 تا 126 کیلومتر در ساعت و سرعت پرواز سطحی آن 90 کیلومتر در ساعت است. این وسیله نقلیه می تواند با حداکثر سرعت 150 متر در دقیقه صعود کند و به ارتفاع 4880 متری برسد. یک پهپاد ScanEagle در این شبیه سازی مدل شده است. این دستگاه با سرعت 27.8 متر بر ثانیه حرکت می کند در حالی که پروانه با سرعت زاویه ای 1200 دور در دقیقه می چرخد.

پهپاد RQ-11 Raven

در این پروژه، به شبیه سازی یک پهپاد RQ-11 Raven پرداخته ایم. این سیستم هواپیمای بدون سرنشین سبک وزن (UAS) با تحرک عالی،برای استقرار سریع طراحی شده است. Raven مانند یک هواپیمای مدل در عرض چند دقیقه با دست به هوا پرتاب می شود و با خلبانی خودکار در موقعیت شناور فرود می آید. به نوارهای فرود که به اندازه کافی آماده شده باشد نیاز ندارد. Raven برای واحدهای رو به جلو مناسب است زیرا به امکانات پشتیبانی پیچیده نیاز ندارد. به لطف ویژگی های خودکار و فناوری GPS، استفاده از آن آسان است و نیازی به دانش تخصصی یا آموزش گسترده پرواز ندارد. در این شبیه سازی، این دستگاه با سرعت 13.9 متر بر ثانیه حرکت می کند و  پروانه های آن با سرعت زاویه ای 1200 دور در دقیقه می چرخند.

پهپاد RQ-7 Shadow

در این پروژه، به شبیه سازی پهپاد RQ-7 Shadow پرداخته ایم.  کوچکترین سیستم هواپیمای بدون سرنشین از خانواده RQ-7 Shadow AAI، RQ-7 Shadow 200 است. اهداف را می توان با استفاده از Shadow 200 تا 125 کیلومتر دورتر از یک مرکز تاکتیکی پیدا، شناسایی و شناسایی کرد. این دستگاه می تواند خودروهای تاکتیکی را در روز یا شب از ارتفاع 8000 فوتی و در فاصله 3.5 کیلومتری به صورت شیب شناسایی کند. پرتابگر پنوماتیکی که روی تریلر نصب می شود به برخاستن کمک می کند و این توانایی را دارد که یک هواپیمای 170 کیلوگرمی را در 12 متر به سرعت 130 کیلومتر بر ساعت برساند. سامانه فرود خودکار تاکتیکی که از یک ترانسپوندر نصب شده در هواپیما و یک رادار با طول موج میکرو میلی متری زمینی تشکیل شده است، فرودها را هدایت می کند. پهپاد این پروژه با سرعت 36.1 متر بر ثانیه حرکت می کند در حالی که پروانه با سرعت زاویه ای 3800 دور در دقیقه می چرخد.

پهپاد VTOL

وسیله نقلیه هوایی بدون سرنشین (به اختصار پهپاد) اصطلاحی است که از نظر معنایی کاملاً شبیه به پهپاد است. بنابراین، پهپاد اساساً هر چیزی است که می تواند در هوا پرواز کند، اما بدون سرنشین است به این معنا که خلبان داخلی آن را اداره نمی کند. VTOL یک پهپاد است که از روتورها برای فعال کردن برخاست عمودی، شناور شدن و فرود استفاده می کند، بسیار شبیه به یک هلیکوپتر. همه هواپیماهای بدون سرنشین چند کوپتر و برخی از هواپیماهای هیبریدی بال ثابت در این دسته قرار می گیرند.

در این شبیه سازی، یک پهپاد VTOL با چهار ملخ در حال چرخش حول محور عمودی و یک پروانه حول محور افقی شبیه سازی شده است. این دستگاه با سرعت 20 متر بر ثانیه به سمت بالا حرکت می کند.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

Leave a customer review

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
جستجو
Whatsapp تماس با واتس آپ